;

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

DP HomeCook có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email. Đây là các thông tin mà chúng tôi  cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi  liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

SỬ DỤNG THÔNG TIN

DP HomeCook có thể sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp cho khách hàng bất cứ thông tin gì về công ty mà khách hàng yêu cầu.
  • Xử lý quá trình đặt hàng qua mạng.
  • Xác định số lượng khách hàng truy cập vào website của DP HomeCook.
  • Thông báo giải thưởng và việc mua hàng.
  • Thông báo cho khách hàng biết những thay đổi trên website của DP HomeCook.
  • Quản lý chương trình nghiên cứu tiếp thị.
  • Gửi cho khách hàng những chương trình khuyến mãi hiện nay & trong tương lai hoặc những thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi xét thấy có lợi cho khách hàng.
  • Nếu chính quyền yêu cầu chia sẻ những thông tin cá nhân này phục vụ mục đích điều tra hoặc những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

 

 

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

 Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong vòng 24 tháng, kể từ ngày thu thập.

 


NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Nhân viên của công ty
  • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của DP HomeCook. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do DP HomeCook cung cấp.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ văn phòng HCM: 738 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường dây nóng: Phương Anh 0918.679.222-Kim Yến 0908.904.598

 Email: sale-mkt@daiphatfood.com.vn
 

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.