;

DPHW 04

270,000₫

  • Sản phẩm không nhận đổi trả Sản phẩm không nhận đổi trả

THông tin sản phẩm

Bánh kem DPHW 04 

06 inches: 270.000vnd 

08 inches: 370.000vnd 

10 inches: 470.000vnd 

12 inches: 610.000vnd